WSV 6

Hier sind Tilos Aufnahmen:

 
Barkbrödslåten
Gånglåt till Annika
Lapplek
Lapplek Gruppe
Pellikvalsen
Skörda Linet Gruppe
Skörda Linet melodie
Skörda Linet stämma
Trollpolska
Trollpolska Gruppe
Tuborgaren
Vals efter Anders Fogde


Viel Spaß!

Danke schön an Tilo!

Liebe Grüße an alle Teilnehmer,
Jochen

© Jochen Schepers, 05-Mai-2008 · webmaster<at>spelman.de